Skyriaus prezidiumas

LSDP VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS TARYBOS PREZIDIUMO NARIAI  2017-2019 M.

1. Ancutaitė Viktorija
2. Augūnė Renata
3. Brazas Alfonsas
4. Burbienė Sigita
5. Čepelevskis Tomas
6. Domanskis Arvydas
7. Gafurovas Maratas
8. Gavrilov Valentin
9. Jakubėnaitė Renė
10. Jankauskaitė Margarita
11. Jendovickaitė-Krasovska Sondra
12. Jonauskas Linas
13. Kairienė Lijana
14. Karanda Gintaras
15. Keršys Vytenis
16. Kontrimienė Auksė
17. Krolis Rimvydas
18. Kulnis Audronė
19. Makaravičienė Grasilda
20. Malžinskas Paulius
21. Markevičius Algirdas
22. Martišienė Vida
23. Mikulskienė Daiva
24. Navickas Evaldas
25. Norkus Norbertas
26. Olekas Juozas (jaun.)
27. Paluckas Gintautas
28. Petkevičius Algis
29. Petruškevičienė Danutė
30. Pieniuta Algirdas
31. Pinelis Povilas
32. Purvaneckienė Giedrė
33. Raslanas Algirdas
34. Rudys Taurintas
35. Sabaliauskienė Stanislava
36. Senapėdis Pranas
37. Šereika Valdas
38. Simanavičius Darius
39. Skardžius Artūras
40. Skarupskas Marius
41. Smaidrienė Ramona
42. Staniukėnienė Ana
43. Vaitiekūnaitė Vilma
44. Vaitkevičienė Ana
45. Vaitkus Rimantas
46. Vitkutė-Paulionienė Jūratė
47. Žamoit Daniel
48. Zuoza Rolandas
49. Žurovska-Puodžiūnienė Elžbieta