Atviras laiškas partijos bičiuliams

0

Mieli bičiuliai,

LSDP Prezidiumo paskelbtos diskusijos partijoje dėl koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) pradžia paskatino mus kreiptis į Jus, nes norėtume pateikti informaciją apie realią situaciją, kas yra būtina sąlyga atvirai, demokratiškai diskusijai ir teisingam apsisprendimui.

Mes visi pritarėme šio klausimo iškėlimui ir tikėjomės argumentuotos diskusijos. Deja, kol kas vyrauja emocijomis pagrįstas nuomonės išsakymas be konkrečių argumentų. Visiškai   neanalizuojama, kaip pasirinktas radikalus sprendimas atsilieps politinei situacijai Lietuvoje, kokia bus tolimesnė mūsų partijos veiklos vizija ir strategija.

Suprantamas partijos bičiulių nusivylimas rinkimų rezultatais, tačiau koalicija su valstiečiais mums sudarė, kad ir nelabai lengvas, bet vis tik sąlygas toliau įgyvendinti socialinio teisingumo tikslus, kurie mūsų iniciatyva numatyti Vyriausybės programoje, ir išsaugoti kairiojo centro politinį dominavimą prieš dešiniąsias partijas. Sudaryta koalicinė sutartis nevaržo mūsų socialdemokratinių iniciatyvų ir įgalina mus įgyvendinti savo programines nuostatas ir pažadus rinkėjams. Į tai ir turėtų būti sutelktas partijos vadovybės, LSDP frakcijos Seime, visų skyrių dėmesys.

Sudarydami koaliciją su LVŽS mes įsipareigojome Lietuvai. Socialdemokratai visuomet buvo solidi, valstybiškai mąstanti partija. Kas prisiims atsakomybę, jei mums išėjus Lietuva trejiems metams bus įstumta į politinę krizę ir „buksuos“ visi taip reikalingi ir žmonių laukiami sprendimai? Esame atsakingi, kad savo neapgalvotais veiksmais nesukeltume politinio, ekonominio ir socialinio nestabilumo. Jau nekalbant apie tai, kad apskritai niekas nėra įvardijęs, kokie būtų LSDP darbo opozicijoje privalumai. O jų praktiškai nėra – juk LSDP net nebūtų opozicijos lyderė ir privalėtų tenkintis trečiaeilėmis rolėmis. Žalios šviesos uždegimas dešiniosioms partijoms irgi nėra mūsų siekis. Tuo tarpu 2G projektas – nesvarbu, savo ar ne savo noru, valdžioje ar opozicijoje, būtų pražūtingas ir mūsų partijai, ir Lietuvai.

Nors esama nuomonių, kad LSDP vadovas išėjimu iš koalicijos siekia iš aktyvaus politinio lauko eliminuoti savo stipriausią konkurentą, tačiau mes laikome Gintautą Palucką pernelyg padoriu politiku, kad jis imtųsi tokių žingsnių. Tiesa ta, kad partijos pirmininkas tik prieš trejetą mėnesių įgijo įgaliojimus ir gana vėlai įsijungė į koalicijos darbą. Norint įsigilinti į koalicinio darbo subtilybes, reikia kur kas daugiau laiko. Laiko reikia ir bendrų veiksmų suderinimui, pagaliau apskritai bendro darbo principų nustatymui – juk šio Seimo ir Vyriausybės kadencija tik prasidėjo. Ir čia nepaprastai svarbus yra tiesioginis ir atviras dialogas tarp koalicijos frakcijų, o ypač – tarp partijų vadovų. Ir ne viešojoje erdvėje, o prie derybų stalo, ieškant sąlyčio taškų ir optimalių sprendimų.

Koalicijoje realiai daugiausia dirba Seimo LSDP frakcija ir mūsų deleguoti ministrai. Ir tie iš mūsų, kurie dirbome kitose daugiapartinėse koalicijoje, galime patvirtinti, kad niekuomet darbas koalicijoje nėra lengvas. Bendradarbiavimas su valstiečiais vyksta ne visuomet sklandžiai, tačiau turime aiškiai pažymėti, kad viešojoje erdvėje keliami konfliktai su mūsų partneriais neatspindi bendravimo ir bendradarbiavimo tikrovės. Taip jau yra mūsų visuomenėje, kad kur kas daugiau dėmesio skiriama viešinti nesutarimus, beje, neretai juos dirbtinai eskaluojant, nei pasidžiaugti  sklandaus darbo pavyzdžiais.

Mes, Seimo socialdemokratai, irgi turime prisiimti atsakomybę, kad nepakankamai dėmesio skyrėme informuodami mūsų partijos bičiulius apie koalicijos bendrą darbą ir pasiekimus. Įsipareigodami taisyti šį mūsų darbo trūkumą, norime trumpai Jums pristatyti pagrindinius koalicijos darbo rezultatus:

  • Be didelių korekcijų priimtas dar socialdemokratų vyriausybės parengtas 2017 m. biudžeto įstatymas, orientuotas į socialinės atskirties mažinimą ir krašto apsaugos stiprinimą. Kartu padidintas NPD už vaikus ir neįgaliesiems, nustatyta aiškesnė pajamų mokesčio paskirstymo tarp savivaldybių tvarka;
  • Įgyvendintas naujosios Vyriausybės programoje numatytas tikslas ir priimtas įstatymas, paspartinęs sumažintų pensijų dirbusiems pensininkams kompensavimo procesą;
  • Priimtomis Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisomis užtikrinta didesnė bedarbių apsauga netekus darbo – padidintas apdraustųjų, turinčių teisę gauti nedarbo draudimo išmokas, skaičius ir pailginta šios išmokos mokėjimo trukmė;
  • Įteisintas draudimas taikyti visų formų smurtą prieš vaiką, įskaitant fizines bausmes;
  • Nutarta ligos išmokas skirti ir sergančius anūkus prižiūrintiems seneliams, suteikta teisė gauti pirmojo laipsnio valstybinę pensiją parolimpinių ir kurčiųjų žaidynių čempionams, ir kt.

Beje, apie 40 procentų naujojo Seimo priimtų įstatymų yra parengti ir Seimui pateikti dar ankstesnės socialdemokratų Vyriausybės. Pažymėtina, kad mūsų koalicijos partneriai balsuodami už savo teiktus įstatymų projektus įvertino mūsų pastabas ir kai kuriais atvejais sutiko atsitraukti nuo savo siūlytų sprendimų. Pvz., valstiečių siūlytas alkoholio vartojimą mažinančių pataisų variantas buvo radikalesnis, tačiau sušaukus koalicijos posėdį ir įsiklausius į mūsų pasiūlymus buvo užregistruoti kompromisiniai pasiūlymai. Frakcija taip pat aiškiai išsakė nepritarimą valstiečių pateiktai universitetų pertvarkai „iš viršaus“, dėl ko buvo priimtas švelnesnis, universitetams daugiau savarankiškumo jungiantis suteikiantis reformos variantas.

Šiuo metu aktyviai diskutuojame dėl pateiktų mokestinių pasiūlymų. Pvz., valstiečių vadovaujama Vyriausybė jau ima atsitraukti dėl siūlymo naikinti PVM lengvatą viešbučiams. Kad tokio pasiūlymo neparems, nuomonę partneriams aiškiai buvo išsakę tiek Frakcijos nariai, tiek mūsų partijos deleguotas ūkio ministras. Taigi susikalbėti įmanoma, tik reikia kalbėtis – kantriai ir motyvuotai.

Priminsime, kad ankstesnės Vyriausybės veiklos istorijoje taip pat būta susikirtimų su koalicijos partneriais. Pvz., svarstant valstybės biudžeto projektą, mūsų koalicijos partneriai darbiečiai jo nepalaikė ir buvome priversti pasiremti konservatorių balsais. Biudžeto įstatymas – išskirtinės svarbos įstatymas, tačiau net ir toks konfliktas koalicijos nesugriovė, sugebėjome rasti kompromisą tolesniam darbui.

Pažymėtina, kad nepaisant kai kurių nesutarimų, matome potencialą su naujaisiais savo koalicijos partneriais jau artimiausiu metu išspręsti tokius daugelį metų įstrigusius, žmonėms labai aktualius klausimus kaip dvigubos pilietybės ar vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose reglamentavimas.

 Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad nėra pagrindo išeiti iš koalicijos. Juolab, kad  koalicijos sutartis yra vykdoma ir nė vienas jos punktas nėra nė vienos šalies pažeistas. Dar daugiau, šiuo metu su valstiečių vadovybe vedame derybas dėl mūsų pateikto mokestinių ir socialinės paramos pasiūlymų paketo. Ar turėsime moralinę teisę atsitraukti nuo savo išsiderėtų, žmonių taip laukiamų sprendimų? O gal ramiai iš Opozicijos žiūrėsime, kaip juos įgyvendins valstiečiai, tik jau be mūsų balsų?

Šalies politologai, politikos apžvalgininkai, nors ir ne visuomet mums būdami palankūs, vieningai  pripažįsta išskirtinį socialdemokratų gebėjimą strateguoti politiniame lauke. Neturime teisės ignoruoti daugelį metų kauptos patirties. Juolab mus, ilgametį partijos ir rinkėjų pasitikėjimą įgijusius socialdemokratus, žeidžia samprotavimai, kad norą likti koalicijoje inspiruoja tik asmeniniai išskaičiavimai. Leiskite kai ką pastebėti. Norą likti koalicijoje ar iš jos išeiti gali lemti ne tik postų turėjimas, bet ir jų neturėjimas. Galbūt tik sutapimas, kad labiausiai nori išeiti tie, kurių ambicijos šiuo metu nėra įvertintos. Taigi siekiant objektyvumo, turi būti matomos abi medalio pusės. Kitas labai svarbus dalykas, kurį turime suprasti – neturint politinės galios, neįmanoma realizuoti savo politinės programos, savo pažadų rinkėjams, o postai, patinka mums ar ne, yra vienas iš esminių galios instrumentų.

Mes matome partijos skyrių sutrikimą svarstant šį svarbų sprendimą. Mes nesiryžtume spręsti dėl koalicijos sudarymo savivaldybėse, nes taip gerai kaip Jūs nežinome regiono specifikos, susiklosčiusių tarpusavio santykių su potencialiais partneriais, žmonių nuomonės – tą geriausiai galite nuspręsti Jūs vietoje. Atitinkamai prašome neeliminuoti mūsų iš tokio sprendimo priėmimo Respublikos mastu, nes niekas už mus, dirbančius koalicijoje, geriau nežino, kokia iš to nauda ir žala partijai ir Lietuvai.

Svarbiausia šiuo metu – užkirsti kelią mėginimams priešpastatyti frakciją partijai. Tam mums labai reikalingas Jūsų palaikymas. Mes visi kartu daug padarėme, kad įveiktume dviejų kairiųjų partijų susijungimo sąlygotą atotrūkį, taigi lengva ranka nenaikinkime tos vienybės, kurią taip ilgai ir sunkiai kūrėme. Parodykime Lietuvos žmonėms, kad socialdemokratai  sprendimus priima racionaliai, apgalvotai, nebėgdami nuo atsakomybės ir įvertindami visas pasekmes Valstybei ir partijai.

 

Algirdas Butkevičius

Česlovas Juršėnas

Gediminas Kirkilas

Komentarai negalimi