Vilniaus socialdemokratai išreiškė pagarbą Vasario 16-osios akto signatarams

0

Sekmadienį (sausio 21 d.)  Signatarų namuose Vilniuje iškilminga atidaryta į Lietuvą iš Vokietijos atvežto Vasario 16-osios akto paroda. Vilniaus socialdemokratai aplankė parodą, prisiminė  Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytą  dokumentą, skelbiantį, kad atkuriama Lietuvos Valstybė, išreiškė pagarbą Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams, taip pat  vienam principingiausių kovotojų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, lietuviškos socialdemokratijos kūrėjui  Steponui Kairiui. Vasario 16-osios akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, o pasirašė 20 tarybos narių.

Ilgamečio Lietuvos socialdemokratų partijos ideologo ir vadovo  Stepono Kairio  mintys apie laisvę, demokratiją ir socialinį teisingumą Lietuvoje yra  gyvybingos ir šiandien.

Tai, kas jam buvo svarbiausia, Steponas Kairys paliko kartų kartoms savo politiniame testamente: „…prieš mus stovi labai svarbūs ir sunkūs uždaviniai – iškovoti laisvą Lietuvą, atkuriant ją demokratijos ir nedviprasmiško socialinio teisingumo pradais. Būkim ištikimi savo kraštui, mūsų Lietuvai“.

Vilniaus socialdemokratai dėkingi Lietuvos Nacionalinio muziejaus direktorei Birutei Kulnytei, kurios įtaigus ir profesionalus  pasakojimas, tai nepakartojama kelionė laiku į 1918 metų vasario 16-ąją.

Komentarai negalimi