V. Plečkaitis. Dviguba pilietybė nesulaikys emigracijos iš Lietuvos

0

Opozicinei konservatorių partijai vadovaujant surinkta daugiau kaip šimto Seimo narių  parašų, kuriais siekiama, ignoruojant Lietuvos konstituciją, atskiru įstatymu pripažinti dvigubą pilietybę. Parašus padėjo ne tik eiliniai seimo nariai, bet ir premjeras S. Skvernelis bei seimo pirmininkas V. Pranckietis, kurie, tikėtina, yra susipažinę su šalies pagrindiniu įstatymu ir žino, kad įteisinti dvigubą pilietybę teisiškai galima tik tautos referendumu? Tai yra patvirtinęs ir Lietuvos Konstitucinis teismas savo išaiškinime.

Lietuvos Respublikos prezidentė D. Grybauskaitė tokį seimo narių ir premjero poelgį pasmerkė, nurodydama, kad dera gerbti Lietuvos konstituciją ir„ važiuoti buldozeriu per Konstituciją tikrai nereikėtų“. Tačiau šį kartą nei premjeras, nei seimo pirmininkas, nei konservatorių lyderis G. Landsbergis prezidentės žodžio nepaklausė  ir “ parodė drąsą“ ,tuo  tarsi norėdami paliudyti, kad būtent jie yra patys tikriausi emigrantų gynėjai, kuriems žūt gyvent reikia bent dviejų pilietybių.

Prezidentė teisingai reikalauja iš seimo narių laikytis konstitucijos, ant kurios jie patys prisiekė.  Toks lengvabūdiškas ,neatsakingas ir net ciniškas seimo narių požiūris į konstituciją tikrai neskatina laikytis teisės viršenybės principo ir siunčia visuomenei žinią, kad  seimui viskas leista.

Nuo tokių ir panašių žinių seimo autoritetas neauga,nepaisant gana dažnų seimo pirmininko paraginimų nusidėjusiems seimo nariams kuo greičiau atsistatydinti. Kai vyrauja vos ne visuotinis teisinis nichilizmas, palaimintas seimo, niekas neskuba to daryti. Vienintelė Greta Kildišienė neatlaikė moralinio spaudimo ir pasitraukė.  Dabar, tikriausiai gailisi. Juk juridinio pagrindo pašalinti ją iš seimo nebūta.

Sunku pasakyti, ar didžioji Lietuvos gyventojų dalis yra už ar prieš dvigubą pilietybę. Nėra šiuo klausimu aktualių sociologų apklausų.Už dvigubą pilietybę yra užsienyje gyvenantys Lietuvos  piliečiai, kurie nori ten įsitvirtinti  ir priimti, jei tos šalies įstatymai leis, antrą pilietybę. Už tai pasisako ir Lietuvoje likę jų tėvai ir artimieji.Tačiau  Lietuvos visuomenė šiuo klausimu yra  tikrai nevieninga. Jei konstitucinės teisės profesionalai ir prezidentė ginčija tik pačio proceso dėl dvigubos pilietybės  teisingumą , tai  kaip rodo piliečių reakcija  socialiniuose tinkluose,  Lietuvoje yra gana daug žmonių, kurie pasisako apskritai prieš dvigubą piletybę.

Seimo nariai užuot pasirinkę įstatymu įtvirtintą konstitucijos keitimo kelią ir argumentuotai  bei aktyviai dalyvaudami  diskusijose su kuo platesniais gyventojų sluoksniais, siekdami juos įtikinti dvigubos pilietybės reikalingumu, ne retai imasi populizmo ir demagogijos , gasdinandami Lietuvos žmones.

Štai Edmundo Jakilaičio laidoje „Dėmesio centre“  seimo narys Žygintas Pavilionis diskusijose su Konstitucinės teisės profesoriumi  Vytautu Sinkevičiumi užuot pateikęs argumentus, kodėl  reikėtų dvigubos pilietybės įteisinimą spręsti ne referendumu, o seimo rengiamu įstatymu, papylė tiek daug pigios demagogijos apie tariamus pavojus, kad nemalonu buvo klausytis. Deja, ir pats laidos vedėjas buvo linkęs daugiau girdėti seimo nario žodžius ,o ne pagrįstus patyrusio teisininko argumentus.

Referendumo Lietuvos politikai  bijo. Tiksliau jie nepasitiki didžiąja Lietuvos gyventojų dauguma. Tai tik rodo, kaip toli yra mūsų valdžia nuo savo tautos. Gal  būtent todėl ieškoma būdų , kaip spręsti esminius tautos ir valstybės klausimus išvengiant  visos Lietuvos piliečių apklausos , t. y. referendumo. Atkuriamasis Lietuvos seimas savo tautos nebijojo ir 1992 m. pakvietė ją patvirtinti ne tik konstituciją, bet ir sovietų  kariuomenės išvedimą. Tauta nenuvylė ir savo pareigą atliko.

Nesu kategiškai nusistatęs prieš dvigubą pilietybę. Tačiau manau, kad  jos pripažinimas turėtų būti susijęs ir su užsienyje gyvenančių mūsų piliečių pareigomis savo pirmajai tėvynei. Su pareigomis, kurias turi visi Lietuvoje gyvenantys piliečiai. Turiu galvoje pirmiausia karinės prievolės atlikimą savo kraštui , jei to krašto pilietybę esi išsaugojęs. Tokią prievolę, pavyzdžiui, turi turkai, gyvenantys Vokietijoje. Tiesa, labai nenorint tarnauti, galima išsipirkti už keletos tūkstančių eurų  sumą, sumokant  ją į Turkijos valstybės iždą.

Matyt, teisus Vytautas Landsbergis labai atsargiai kalbėdamas apie dvigubą- trigubą pilietybę, teigdamas, kad „ prieš kerpant reikėtų dešimt kartų matuoti“.

Mano galva, yra daug iliuzijų, kad įteisinus dvigubą pilietybę  sugrąžinsime dalį emigrantų ar bent pristabdysime tokiu būdu emigracijos mastą. . Reikia tiesiai šviesiai pasakyti, kad dviguba pilietybė suteiks mūsų piliečiams užsienyje  didesnį komfortą  ir didesnį pasitikėjimą. Tai yra gerai, kad bent užsienyje gyvenantys tautiečiai jaus savo valstybės globą ir dėmesį, galės kreiptis į mūsų ambasadas užsienyje pagalbos, jei jos negaus iš naujos savo tėvynės.

Tačiau dviguba ar triguba pilietybė tikrai nesumažins emigracijos. Atvirkščiai. Ji dėlto gali net  padidėti, nes juk užsienyje gyvenantiems lietuviams bus ne tik geresnės gyvenimo sąlygos , bet ir dviejų valstybių globa. „Vietiniams“ lietuviams, likusiams Lietuvoje gyvenimo sąlygos vargu bau ar pagerės. Kaip ir nepadidės savo valstybės rūpesčio.

Mūsų tautiečiai vyksta dirbti ir gyventi į užsienius ne todėl, kad savo tėvynėje miršta iš bado, kad vyksta karas,- o gal nuolatinai gasdinimai karu juos baugina ir verčia  išvykti ?  Jų niekas nepersekioja dėl religinių ar politinių pažiūrų. Jie važiuoja geriau, patogiau  ir turtingiau gyventi, ieškoti savo laimės, kurios Lietuvoje neranda. To laisva bei demokratinė valstybė  uždrausti negali. Bet ir skatinti emigracijos neapgalvotais sprendimais šalies valdžia neturėtų.

Mūsų valstybė kol kas yra perdaug silpna, skurdi ir perdaug socialiai neteisinga, lyginant su tomis šalimis, į kurias traukia mūsų tautiečių pulkai. Kol ji tokia bus, emigracija nesumažės.  Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas bei teisingumo didinimas turėtų būti kiekvienos valdžios pagrindinis prioritetas. Tai vienintelis kelias emigracijai sustabdyti, esant atviroms sienoms su išsivysčiusiomos Europos Sąjungos šalimis.

Naujos valdžios prioritetai kol kas  nukreipti  į smulkmenas, tokias kaip tautinis kostiumas, urėdijų naikinimai, vyno ir alaus branginimas,  o ne į esminius žmogaus ir visos  valstybės klausimų sprendimus, kurie yra susiję su nepopuliariais mokesčiais turtingiausiam sluoksniui ir socialiai atsakingu jų perskirstymu.

 

Komentarai negalimi