Tarybos posėdis: Vilnius – laimingos visuomenės miestas

0

Tarybos posėdis: Vilnius - laimingos visuomenės miestasLSDP Vilniaus miesto skyriaus tarybos nariai eiliniame birželio 18 dienos posėdyje priėmė nutarimą dėl  nuolatinių komisijų skaičiaus, patvirtino Skyriaus renginių grafiką, diskutavo apie Vilniaus miesto ūkio, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitas svarbias problemas. Posėdyje dalyvavo 107 Tarybos nariai, 30 svečių. Pradžioje Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas Juozas Olekas gražius žodžius, linkėjimus ir rožes skyrė birželio mėnesį jubiliejus ir gimtadienius švenčiantiems bičiuliams.

Pirmininko pavaduotojas Saulius Povilaitis pristatė Skyriaus nuolatinai veikiančių komisijų sąvado projektą.  Vadovaudamasi LSDP Vilniaus miesto skyriaus įstatų 11.3 p. ir atsižvelgdama į Pirmininko ir jo Pavaduotojų pasitarimo metu gautus pasiūlymus, Taryba patvirtino 13 nuolat Skyriuje veikiančių Aplinkos ir energetikos, Ekonomikos, finansų ir strateginio vystymo, Kultūros, Švietimo, Jaunimo ir sporto reikalų, Miesto plėtros, Paslaugų ir miesto ūkio,  Socialinių reikalų, Sveikatos reikalų, Savivaldos, bendruomenių ir tautinių bendrijų, Socialdemokratinio švietimo ir komunikacijos, Teisės ir teisėsaugos, Tarptautinių ryšių komisijų. Rengiant minėtą  sąvadą ir diskutuojant dėl Skyriaus komisijų  pavadinimų bei veiklos turinio, atsižvelgta į veikiančias komisijas ir komitetus Vilniaus miesto savivaldybės taryboje, su kuriomis bus siekiama bendro ir  konstruktyvaus darbo, į susiklosčiusią  ankstesnę šios veiklos praktiką Skyriuje, suburtos  darbo grupės, rengusios Tarybai šį klausimą bei visų, pateikusių papildymus bei pataisymus,  pasiūlymus.

Taip pat patvirtintas Skyriaus renginių planas 2014 metams.  Numatoma tęsti jau puoselėjamas  tradicijas bei kartu ieškoti naujų renginių formų ir būdų. Saulius Povilaitis, pristatydamas plano projektą, paragino poskyrius ir komisijas  šį planą pildyti partinės veiklos aktualijomis ir renginiais.

Poskyrių informacija papildytas planas dar kartą bus svarstomas artimiausiame Tarybos posėdyje.

Planas apima visą pasirengimo LR Prezidento ir Europos Parlamento rinkimams laikotarpį. Galutinis  renginių planas bus siejamas su Skyriaus rinkimų štabo formavimu.

Daugiausiai dėmesio ir laiko Tarybos posėdyje skirta Vilniaus  problemoms. Miesto 2010-2020 metų strateginiame plane numatoma paversti sostinę laimingos visuomenės miestu, kuriame patogiai ir saugiai gyventų aktyvūs, draugiški, laimingi žmonės. Ši vizija artima ir Vilniaus socialdemokratams bei LSDP frakcijos nariams Vilniaus miesto savivaldybės taryboje, kurie aktyviai veikia, susitinka su įvairiomis gyventojų grupėmis, analizuoja jų lūkesčius, teikia Tarybai sprendimų projektus.

Vytautas Milėnas informavo apie miesto ūkio darbus ruošiantis pirmininkavimui  ES Tarybai, atsakė į užduotus klausimus apie fontanų, gėlynų, transporto,  gatvių remonto ir kitus darbus.

Vitalija Kliukienė akcentavo tebevykstančias diskusijas ir aistras dėl Antakalnio poliaus (Psichikos sveikatos centro ir Antakalnio ligoninių apjungimo), teigiamai sprendžiamą  Priklausomybės ligų centro darbuotojų darbo užmokesčio klausimą ir kitas aktualijas sveikatos apsaugos srityje.

Rimantas Vaitkus apžvelgė sostinės švietimo naujienas, išsakė nuomonę dėl mokyklų tinklo optimizavimo mieste. Socialdemokratai, gerai žinodami tėvų nuomonę, nepritaria skubotai vidurinių mokyklų pertvarkai, yra parengę ir pateikę svarstymui Tarybos sprendimo projektą.

Išklausytas bičiulio Alfonso  Brazo pranešimas dėl specialiomis atliekomis kūrenamos kogeneracinės jėgainės galimo atsiradimo Vilniuje. Nutarta šį svarbų klausimą svarstyti artimiausiame  Prezidiumo posėdyje.

Valdo Šereikos nuotraukos

 

Aldona Jeleniauskienė
LSDP Vilniaus miesto skyriaus atstovė spaudai

Komentarai negalimi