Socialdemokratų iniciatyva pateiktas Vilniaus bendruomenėms svarbus projektas

0

Lapkričio 22 d. (trečiadienį) socialdemokratų frakcijos iniciatyva Vilniaus miesto tarybai pateiktas rinkliavos mokesčio lengvatos bendruomenėms projektas. Tarybos posėdyje pritarta nutarimo projektui po pateikimo.  Laukia kita stadija – svarstymas ir priėmimas.

„Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“ papildymo tikslas – nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti renginio metu išdavimą atleisti asmenis, prekiaujančius ar teikiančius paslaugas bendruomenių renginiuose, organizuojamuose gyvenamojoje vietoje, kai nėra prekiaujama alkoholiniais gėrimais.

LSDP frakcija tikisi, kad Vilniaus savivaldybės taryba vieningai pritars jų inicijuojamam projektui ir bendram tikslui – skatinti miesto bendruomenių organizuojamuose renginiuose aktyviau dalyvauti bendruomenės narius, gyvenančius toje vietoje, kurioje vyksta renginiai,  prekiauti jų pačių pagamintomis prekėmis, teikti paslaugas.

„Tikiuosi, kad ateityje, priėmus sprendimą, lengvata taps nauja paskata ir impulsu aktyviai veiklai. Bendruomenės gali labai daug. Būtent jos yra arčiausiai žmonių ir gali iškelti tam tikrai miesto vietovei aktualias problemas, jas aptarti ir būti pagrindiniu partneriu savivaldybei tas  problemas sprendžiant. Savo savanoriška veikla, socialumu, demokratiškumu bendruomenės gali atlikti daug naudingų darbų“,- pristačiusi posėdyje klausimą, sakė Vilniaus miesto tarybos Sveikatos komiteto pirmininkė, socialdemokratų frakcijos narė Auksė Kontrimienė.

Vilniaus mieste kuriasi vis daugiau bendruomenių, kurių reikšmė yra labai išaugusi ne tik socialiniame ar ekonominiame, bet ir aplinkosaugos, švietimo, kultūros sektoriuose. Šiuo metu, ieškodamos galimų problemų sprendimo būdų, su  sostinės savivaldybe aktyviai bendradarbiauja apie 30 vietos bendruomenių.

„Vietos bendruomenių indėlis į  gyventojų pilietiškumo, iniciatyvumo ir veiklumo, skatinimą yra neabejotinas. Jų dalyvavimas tvarkant viešuosius reikalus, taip pat priimant sprendimus savivaldybėse yra labai svarbus“, – teigė Auksė Kontrimienė.

 

LSDP Vilniaus miesto skyriaus informacija

Komentarai negalimi