Socialdemokratų diskusija: ar lengva dirbti opozicijoje?

0

Politinių įvykių vertinimas turėtų skatinti aktyvesnį partiečių  įsitraukimą į diskusiją. Politika yra tokia sritis, kurioje negali būti labai tikslios prognozės, tačiau, tai yra sfera, kurioje žmonės gal kalbėtis, diskutuoti, analizuoti ir siūlyti.

Gruodžio 14 dieną  Vilniaus miesto savivaldybės posėdžių salėje vykusioje socialdemokratų  diskusijoje „Prioritetai ir taktika dirbant opozicijoje“ dalyvavo LSDP frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Julius Sabatauskas,  frakcijos nariai Rasa Budbergytė ir Algirdas Sysas, socialdemokratų (LSDP) pirmininkas Gintautas Paluckas, jo pavaduotojas Algirdas Raslanas.  Moderatorė, Vilniaus miesto skyriaus pirmininkė   Auksė Kontrimienė pakvietė susirinkusiuosius jaukiai įsikurti savivaldybės tarybos narių  kėdėse, įsijungti į diskusiją, užduoti rūpimus klausimus, išsakyti savo mintis ir pasiūlymus.

Ką Lietuvoje veikia ir kaip turėtų veikti politinės partijos? Kas mūsų  laukia – stagnacijos, ar reformų metai? Kokias reformas siūlo dabartinė Vyriausybė ir su kuo nesutinka socialdemokratai? Kokioms reformoms jie ketina pritarti, o kokias koreguoti, mokantis iš patirties? Ko reikia, kad pozicija ir opozicija sutartų?

Kalbėdamas Julius Sabatauskas teigė, kad LSDP frakcijai, pasitraukus iš valdančiosios daugumos, ypač svarbu pasirinkti ir panaudoti tokią strategiją, kuri būtų palanki valstybės krypčiai ir visuomenei, daryti įtaką politikos procesui ir  iš naujo atrasti ryšį tarp partijos siūlymų ir visuomenės lūkesčių.

Algirdas Sysas savo komentare akcentavo, kad jėgų santykio skirtumas Seime lemia nedideles LSDP galimybes, tačiau remiant  pavienes dabartinės valdančiosios koalicijos iniciatyvas mainais į galimybę įgyvendinti socialdemokratų (LSDP) programines nuostatas, darbas įmanomas ir opozicijoje.

Pasigirdus siūlymams, kad socialdemokratai, išėję į opoziciją, galėtų būti labiau matomi, kad būtina drastiškiau kurti įvykius, eiti į viešumą, Rasa Budbergytė sakė, kad LSDP formuoja konkrečius ir savitus siūlymus tais klausimais, kur visuomenė regi daugiausia problemų: bendrasis ugdymas, aukštasis mokslas, gimstamumo skatinimas, darbo našumo didinimas, psichinės sveikatos problemų sprendimas ir kt.

„Aplinkybės apibrėžia politikų retoriką. Kai kada, norint atkreipti dėmesį į opią problemą, reikia organizuoti akciją, kai kada diskutuoti, kartais kritikuoti“,- sakė Gintautas Paluckas.

Partijos pirmininkas  dalijosi mintimis apie rudens sesijos (ir ne tik) darbus ir prioritetus: į vaiką orientuotos šeimos politikos įgyvendinimą, solidaraus gyventojų pajamų apmokestinimą, mokesčių sistemos perbalansavimą, gyventojų pajamų didinimą (pirmiausia sugrąžinant bazinį atlyginimą į ikikrizinį lygį, tai yra, iki 142 eurų), skurdo mažinimą ir kt.

Partietė Sigutė Burbienė susirūpinusi klausė apie įsisiūbavusią  valstybės tarnybos ir viešojo sektoriaus reformą, Alfonsas Brazas dalijosi įžvalgomis apie mokesčius, Rimantui Vaitkui rūpėjo LSDP frakcijos Seime politinio turinio formavimo klausimai, Algirdas Pieniuta išsakė savo nuomonę apie miškų urėdijų pertvarkymą ir kt.

Apsikeista nuomonėmis, pateikta pasiūlymų. Apibendrindama diskusiją Auksė Kontrimienė akcentavo kalbėjimosi, tarimosi svarbą, padėkojo Vilniaus miesto skyriaus diskusijų klubo vadovui Vyčiui Ledui už iniciatyvą, pranešėjams už įžvalgas,  mintis, palinkėjo daugiau viešų diskusijų ateityje.

LSDP Vilniaus miesto skyriaus informacija

 

Komentarai negalimi