Socialdemokratai remia ilgųjų gimnazijų statuso suteikimą 3-ims tautinių mažumų mokykloms Vilniuje

0

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcija Vilniaus miesto savivaldybės taryboje remia ilgųjų gimnazijų statuso suteikimą trims tautinių mažumų mokykloms Vilniuje: Aleksandro Puškino mokyklai rusų dėstomąja kalba, Adomo Mickevičiaus ir Simono Konarskio mokykloms, kuriose dėstoma lenkų kalba.

Ilgosios gimnazijos statusas reiškia, kad mokykla gali formuoti 1-12 klases.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2016 m. kovo mėnesį yra patvirtinusi mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą 2016-2020 metams, kuriame tęsiama bendrojo ugdymo mokyklų pertvarka į pradines mokyklas, progimnazijas ir gimnazijas, tačiau neatsižvelgiama į specifinius tautinių mažumų mokyklų poreikius.

„Tautinėms bendrijoms turi būti užtikrintas išsilavinimas jų gimtąja kalba. Tai pagrindinis mūsų principas. Tačiau mažėjant vaikų galime žvelgti į problemą dviem būdais. Galima žvelgti mechaniškai: mažėjant vaikų uždarinėjame mokyklas, bet tuomet dar labiau prastėja tautinių mažumų mokyklų patrauklumas dėl geografinio nepatogumo. Tautinės mažumos dėl to labai nerimauja. Arba į šį klausimą galime žiūrėti kūrybiškai: būtina atsižvelgti į mokinių skaičiaus mažėjimą, bet ne uždarinėti viską, kas pakliūva po ranka, o koordinuoti geografinį mokyklų pasiskirstymą, derinti miesto transportą taip, kad vaikai iš tolimesnių miesto vietų būtų patogiai pavėžėjami iki mokyklos, kurioje dėstoma tautinės mažumos kalba“, – teigia LSDP pirmininkas, Vilniaus miesto vicemeras Gintautas Paluckas.

LSDP tarybos narė Aukse Kontrimiene: Tikrai džiaugiuosi priimtu tarybos sprendimu, nes kai kuriuose rajonuose, kur gyvena daug rusiškai ir lenkiškai kalbančių gyventojų, nebuvo likę mokyklos, kur mokiniai mokytųsi gimtąja kalba. Labai svarbu, kad vaikai pasiekia mokyklą, esančią netoli namų, o ne iš kito miesto galo. Taip sprendžiamos ir sostinei aktuali spūsčių problema“.

Tačiau LSDP taip pat siūlo Vilniaus miesto savivaldybei bei tautinių mažumų atstovams diskutuoti apie mokyklų, kuriose dėstoma tautinių mažumų kalba, tinklo pertvarką ateityje, nes gyventojų tautinė sudėtis kinta, tad mokyklos tautinių mažumų kalbomis nesurenka pakankamai mokinių.

Vilniaus miesto savivaldybės taryboje dirba 4 nariai, kurie priklauso valdančiajai daugumai: Gintautas Paluckas, Marius Skarupskas, Auksė Kontrimienė, Juozas Olekas jaunesnysis.

Komentarai negalimi