Socialdemokratai reikalavo ir reikalaus saugumo dėl Astravo AE

0

Pasak Užsienio reikalų ministro, socialdemokrato Lino Linkevičiaus, Lietuva nuosekliai, naudodamasi visomis galimybėmis tarptautinėse organizacijose, reikalauja ir reikalaus ateityje, kad Baltarusija laikytųsi Astravo AE saugumo reikalavimų.

Socialdemokratai nuolat – ir dabar, ir dirbdami ankstesnėje vyriausybėje – kėlė klausimus Baltarusijai ir tarptautiniu mastu dėl Astravo atominės elektrinės projekto aplinkosaugos ir branduolinės saugos problemų bei grėsmių Lietuvos aplinkai bei gyventojams.

Svarbiausi socialdemokratų vadovaujamos vyriausybės (2012-2016 m) veiksmai tarptautiniu mastu siekiant atkreipti dėmesį į Astravo AE saugos klausimus ir statybų teisėtumą:

 • Lietuvos iniciatyva 2013 m. ES užsienio reikalų tarybos išvadose dėl Vandens diplomatijos įtvirtintas bendradarbiavimo dėl tarpvalstybinių vandens resursų naudojimo principas. Baltarusija AE reaktorių aušinimui planuoja naudoti Neries vandenį, todėl Lietuva, pabrėždama šio projekto galimą poveikį Neries ir Nemuno upių baseinui, iškėlė Baltarusijos AE aplinkosaugos klausimus ir JT Helsinkio vandens konvencijoje.
 • 2014 m. birželio 30 – liepos 2 dienomis vykęs Jungtinių Tautų konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais penktasis Šalių Susitikimas taip pat pripažino, kad Baltarusija, vystydama Astravo projektą, pažeidė Orhuso konvenciją.
 • 2014 liepos 25 d. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius liepos 24–25 dienomis lankėsi Minske, kur susitiko su Baltarusijos ministru pirmininku Michailu Miasnikovičiumi ir užsienio reikalų ministru Vladimiru Makejumi. Minske apsilankęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius dar kartą priminė kaimyninės šalies vadovams apie būtinybę atsakyti į visus klausimus dėl statomos Astravo atominės elektrinės sauga.Susitikimo metu L.Linkevičius taip pat atkreipė dėmesį į būtinybę laikytis tarptautinių konvencijų numatytų reikalavimų branduolinės saugos srityje ir paragino Baltarusiją pateikti atsakymus į Lietuvos keliamus klausimus, susijusius su Baltarusijoje statomos Astravo atominės elektrinės sauga.
 • 2015 m. kovo 27 d. Lietuva pateikė skundą Orhuso konvencijos Atitikties komitetui dėl Baltarusijos veiksmų vystant AE projektą ir Lietuvos visuomenės teisės į informaciją.
 • 2016 m. balandžio 26 d. Vilniuje įvyko Lietuvos ir Baltarusijos užsienio reikalų viceministrų susitikimas, kurio metu Lietuva dar kartą iškėlė susirūpinimą Astravo AE projektu ir paragino Baltarusiją nuosekliai įvykdyti tarptautinius įsipareigojimus, kad vystomas projektas atitiktų tarptautinius aplinkosaugos ir branduolinės saugos standartus.
 • 2016 m. gegužės 5 d. reaguojant į Baltarusijos spaudoje paskelbtą informaciją apie 2016 m. balandžio mėn. Astravo AE įvykusį incidentą į Lietuvos Užsienio reikalų ministerija Baltarusijos ambasadoriui Lietuvoje įteikė notą, kurioje reikalaujama skubiai pateikti informaciją apie minėtą įvykį, taip pat apie visus kitus incidentus, kurie galimai įvyko Astravo aikštelėje nuo AE statybų pradžios. Baltarusija, prieš tai neigusi, gegužės 6 d. oficialiai pripažino, kad incidentas Astravo AE vis dėlto buvo užfiksuotas – liejant tarp dviejų reaktorių statomo korpuso perdangas buvo pažeistos laikančiosios konstrukcijos.
 • 2016 m. kovo 15 d. Ženevoje vyko Espo konvencijos Įgyvendinimo komiteto susitikimas, kuriame buvo vertinama, kokių veiksmų ėmėsi Baltarusija, kad Astravo AE projektas atitiktų Espo konvenciją. Lietuvos delegacija akcentavo, jog Baltarusija nesiėmė konstruktyvių veiksmų, kad įgyvendintų Espo reikalavimus, nepateikė informacijos, kuri atsakytų į Lietuvos keliamus klausimus dėl Astravo AE branduolinės saugos, aplinkosaugos ir poveikio Lietuvos aplinkai bei gyventojams, o o Baltarusijos padaryti Konvencijos pažeidimai kelia daug rimtų abejonių dėl Astravo AE statybų teisėtumo. Komitetas įvertinęs Lietuvos keliamus klausimus, pasiūlė įsteigti tarptautinę ekspertų komisiją, kurios sudarymui Baltarusija vėliau griežtai pasipriešino.
 • 2016 m. vasario mėn. Europos Sąjungai panaikinus sankcijas Baltarusijai, Lietuva akcentavo, kad skiriant finansavimą turi būti atkreipiamas dėmesys, kaip Baltarusija laikosi tarptautinių įsipareigojimų ir rekomendacijų aplinkosaugos bei branduolinės saugos srityse. Lietuva laikėsi pozicijos tarptautinėse institucijose, kad Astravo AE projektui ir su juo susijusiems projektams Europos finansinių institucijų parama neturėtų būti skiriama.
 • 2016 m. gegužės 26 d. Briuselyje vyko Lietuvos institucijų ir Europos Komisijos institucijų susitikimas, kuriame Lietuvos delegacija pristatė svarbiausius klausimus, susijusius su Astravo AE projektu: branduolinė sauga ir aplinkosauga (ypač didelis dėmesys skirtas Astra aikštelės parinkimo problematikai, seisminiams ir geologiniams aspektams), elektros importas iš trečiųjų šalių ir priemonės, galinčios užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas rinkoje ES ir trečiųjų šalių elektros gamintojams. Europos Komisijos ekspertai pripažino, kad Lietuvos susirūpinimas Astravo AE projekto aplinkosauga ir branduoline sauga yra pagrįstas, ir šiai temai būtina skirti daugiau dėmesio. Lietuvos pusė pasiūlė kartu su Europos Komisija sukurti bendrą veiksmų planą Astravo projekto AE klausimais.
 • Astravo AE klausimas Lietuvos iniciatyva svarstomas ir Baltijos Ministrų Taryboje. Numatyta parengti bendrą Lietuvos, Latvijos ir Estijos ministrų laišką Europos Komisijai, atkreipiant dėmesį į tai, kad Astravo AE projektas yra nesaugus, nes vystomas pažeidžiant tarptautinius branduolinės saugos ir aplinkosaugos standartus, taip pat raginant ES lygiu imtis reguliacinių priemonių riboti elektros, pagamintos nesaugiose elektrinėse, patekimą į ES rinką.
 • Lietuva tarptautinėse organizacijose akcentuodavo, kad šalys vystančios branduolinės energijos programas, privalo laikytis tarptautinių branduolinės saugos ir aplinkosaugos standartų. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) formate Baltarusijai du kartus (2015 m. gruodį ir 2016 m. balandį) siūlius priimti deklaraciją dėl Černobylio AE avarijos metinių minėjimo, Lietuva abu kartus pasiūlė rezoliucijos tekste atkreipti dėmesį ir į branduolinės saugos standartų laikymosi svarbą, kad ateityje panašios avarijos nepasikartotų. Tačiau šie Lietuvos siūlymai sulaukė pasipriešinimo – iš Rusijos, Baltarusijos, Armėnijos.
 • Lietuva nuolat siekė atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į Baltarusijos AE saugos problematiką ir kitose tarptautinėse organizacijose: Šiaurės ir Baltijos šalių ministrų susitikimuose, Branduolinio saugumo viršūnių susitikime (2016 m. kovo 31 – balandžio 1 d. Vašingtone), Azijos ir Europos dialoge, Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke ir kt.
 • Seimo delegacijos (kurios vadovas A. Butkevičius) Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje iniciatyva pateikta pataisa, kuriame aiškiai išdėstytas raginimas Baltarusijai sustabdyti atominės jėgainės Astrave statybą. Pataisai buvo pritarta.

LSDP.LT

Komentarai negalimi