Socialdemokratai nepasirašys Nacionalinio susitarimo

0

Socialdemokratai neketina pasirašyti valdančiosios daugumos siūlomo Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo, kadangi toks susitarimas prieštarauja LSDP programinėms nuostatoms. Socialdemokratų nuomone, net jeigu susitarimo iniciatoriai atsižvelgtų į socialdemokratų siūlomus pataisymus, Nacionalinis susitarimas bus žalingas, nes įstatymais bus bandoma įtvirtinti tokią šeimos sampratą, kokia įtvirtinta Valstybinėje šeimos politikos koncepcijoje.

Gegužės pradžioje įvykusioje Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos konferencijoje buvo aptartas nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo projektas. Po vykusių diskusijų buvo suformuota bendra nuomonė, kad reikia pritarti siekiui plėtoti socialinį dialogą ir įsiklausyti į įvairių visuomenės grupių bei ekspertų išsakomus pasiūlymus ir pastabas vykdomai šalies šeimos politikai, o taip pat teikti pasiūlymus dėl Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos.

Socialdemokratai atkreipia dėmesį į Nacionalinio susitarimo punktus, kurie prieštarauja LSDP programinėms nuostatoms. Kalbant apie paslaugų ir infrastruktūros šeimai plėtrą, socialdemokratų nuomone, ypatingai reikėtų akcentuoti ikimokyklinį ugdymą ir popamokinį užimtumą, kurių pasigendama labiausiai. Tai svarbu, kad tėvai galėtų derinti šeimos gyvenimą ir dalyvavimą darbo rinkoje. Reiktų labiau akcentuoti infrastruktūrą nėščiosioms ir tėvams su kūdikiais, steigti tam patalpas visuomeninės paskirties įstaigose.

Socialdemokratai nepritaria Nacionalinio susitarimo 1.4  punktui: „Diegti visuotinę pasirengimo santuokai ir šeimai sistemą, ugdyti pozityvios šeimos patirties neturinčių asmenų gebėjimą kurti šeimą įsipareigojant santuokai“. Kaip alternatyvą siūlo, pvz., integruoti pasirengimo šeimai, atsakingai motinystei ir tėvystei kursą į vidurinių mokyklų programas.

Nepritariama ir 1.5 punktui: „Diegti privalomą konsultacijų prieš skyrybas sistemą, skatinti mediaciją ir kitas pagalbos priemones skyrybų atveju“. Socialdemokratų nuomone, privalomos konsultacijos prieš skyrybas demokratinėje valstybėje negalimos.

Nacionalinio susitarimo „Teigiamo požiūrio į šeimą stiprinimas“ dalyje pasigendama konkrečių siūlymų ir būdų kuriant teigiamą visuomenės požiūrį į šeimą. Socialdemokratai rekomenduotų  dokumentą papildyti sąvokomis: daugiavaikių šeimų skatinimas, sveiko gyvenimo būdo propagavimas, lyčių lygybės visuomenėje ir šeimoje skatinimas, darbo pasidalijimo šeimoje skatinimas, vaiko priežiūros atostogų pasidalijimo skatinimas, tėvo atsakomybės už vaikus propagavimas, vaikų išlaikymo fondo reikšmės akcentavimas.

Dalyje „Šeimos gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimas“ socialdemokratams ginčytinas atrodo ketinimas skatinti šeimos verslą, kadangi praktika rodo, kad galimas ir didžiausias išnaudojimas (darbas iš viso be atlyginimo ir socialinių garantijų), mokesčių nemokėjimas ir t.t.

Socialdemokratai pritartų 3.3. punktui „Sudaryti geresnes sąlygas šeimoms, ypač auginančioms vaikus, įsigyti pirmąjį arba nuomotis būstą“ su sąlyga, kad vieniša motina (tėvas) su vaiku būtų taip pat laikomi šeima;

LSDP nepritaria 3.5. punktui „Įtraukti bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas svarstant socialinės paramos skyrimo klausimus“, nes NVO gali būti ir neobjektyvios.  Socialdemokratai taip pat siūlo  parengti smurtautojo ir aukos reabilitacijos programas. Taip pat siūlo  gražinti išmokas vaikams (vaiko pinigus), pradinukų maitinimą.

Dalyje „Sąlygų, įgyvendinti šeimos prokreacinę funkciją gerinimas“ socialdemokratai siūlo vartoti lietuvišką terminą, pvz. „Gimstamumo skatinimas“. 4.2. punktą „Taikyti socialines, ekonomines priemones, sudarančias prielaidas šeimoms realizuoti troškimą turėti vaikų“ siūlo papildyti – medicininiu skatinimu (nevaisingumo gydymas, dirbtinis apvaisinimas).

Socialdemokratai siūlo teikti didesnį dėmesį ir paramą įtėviams, palyginus su globėjais. Nepritaria siekiui drausti abortus. LSDP nuomone, atsižvelgiant į mokinių amžių, reikia diegti lytinio švietimo kursą į mokymo programas, jaunimui užtikrinti prieinamas reprodukcinės sveikatos paslaugas. Priešabortinė konsultavimo sistema šiuo metu egzistuoja. Reikia sustiprinti moterų konsultacijų darbą, skirti lėšų profilaktiniams tikrinimams ir pan.

Socialdemokratai siūlo papildyti Nacionalinį susitarimą nauju punktu: užtikrinti vienodas galimybes visiems vaikams įgyti išsilavinimą, nepaisant šeimos finansinės gerovės. Tai būtų papildomas gimstamumo skatinimas.

LSDP informacijos centras

Komentarai negalimi