Pasirašytas Lietuvos socialdemokratų partijos, Darbo partijos bei partijos tvarka ir teisingumas Bendro darbo Lietuvai koalicijos susitarimas

0

Pasirašytas Lietuvos socialdemokratų partijos, Darbo partijos bei partijos tvarka ir teisingumas Bendro darbo Lietuvai koalicijos susitarimasAntradienį, lapkričio 6-ąją, Seimo Konstitucijos salėje pasirašytas trijų Seimo rinkimus laimėjusių politinių partijų – Darbo partijos, Lietuvos socialdemokratų partijos bei partijos Tvarka ir teisingumas – Bendro darbo Lietuvai koalicijos susitarimas. Koalicinę sutartį dėl tolesnio bendradarbiavimo savo parašais patvirtino partijų lyderiai: LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius, DP pirmininkas Viktor Uspaskich bei TT pirmininkas Rolandas Paksas.

 

Dokumente teigiama, jog gerbdamos rinkėjų valią, siekdamos užtikrinti ekonominį ir socialinį stabilumą šalyje, pasisakydamos už socialiai orientuotą valdžios politiką ir žmonių gerovės augimą partijos susitaria veikti bendram Lietuvos žmonių labui.

 

Pirmuoju punktu koalicinėje sutartyje išskirtas partnerių bendradarbiavimas, vadovaujantis programinių tikslų ir veiksmų derinimu, tarpusavio pagarba, lygiateisiškumo ir lygiavertiškumo principais, siekiu įgyvendinti pagrindinius bendro darbo tikslus.

 

„Partneriai susitaria kartu sudaryti koalicinę vyriausybę ir suderinti Vyriausybės programos nuostatas, bendru sutarimu formuoti Seimo ir Seimo komitetų vadovybę.

 

Partneriai tariasi dėl užsienio ir vidaus politikos strategijos ir neatidėliotinų veiksmų, valstybės valdymo pertvarkymų ir kitais svarbiais klausimais. […] Pagal šį susitarimą Ministras Pirmininkas – Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius, Seimo Pirmininkas – Darbo partijos atstovas. Seimo vadovybę, komitetų, pakomitečių, nuolatinių komisijų ir parlamentinių delegacijų vadovybę šio susitarimo partneriai formuoja Seimo Statuto nustatyta tvarka, bendru sutarimu. Šio susitarimo partneriams sutikus, pagal atskirą dokumentą prie šio susitarimo gali prisijungti ir kitos Seime atstovaujamos partijos. Šio susitarimo nuostatos negali būti traktuojamos taip, kad iš jo kylantys veiksmai pažeistų Lietuvos Respublikos Konstituciją ar įstatymus“, – rašoma susitarimo dokumente.

 

 

 

Atstovė spaudai Evelina Butkutė-Lazdauskienė

 Tel. 2396327, 865048830

 

Komentarai negalimi