Naudojimosi taisyklės

0

Sveiki atvykę į LSDP Vilniaus skyriaus (toliau – Skyrius) bičiulių intraneto puslapį.

Užpildykite nario anketą

Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių bei teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės kiek įmanoma labiau užtikrintai ir saugiai naudodamiesi šiuo intraneto puslapiu, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas naudojimosi taisykles (toliau – Taisyklės), kurios laikytinos susitarimu tarp Jūsų ir Skyriaus.
Primename, jog norėdami naudotis LSDP Vilniaus skyriaus intranetu Jūs privalote būti patvirtintas LSDP Vilniaus skyriaus narys ir ne tik perskaityti žemiau išdėstytas Taisykles, bet ir besąlygiškai sutikti jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių. Paspausdami mygtuką „Sutinku“ Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, supratote jų turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1. Prisijungimo duomenys.
Bičiulis besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už bet kokios asmeninės ir prisijungimo informacijos bei kitų duomenų, įskaitant vartotojo vardą, slaptažodį, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir pan. teisingumą. Visi pateikti duomenys naudojami sutinkamai su LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 2 dalies, 4 punktu, .

2. Bičiulis įsipareigoja pateikti tik teisingą ir išsamią informaciją. Jei pateikta informacija pasikeitė, bičiulis įsipareigoja ją nedelsiant patikslinti.
Šalys susitaria, jog Skyrius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog bičiulio pateikta informacija yra teisinga ir išsami.

3. Skyrius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs bičiuliui, blokuoti jo prisijungimo prie intraneto priėmimą, jei bičiulis vykdo kenkėjišką, neteisėtą veiklą ar agitaciją, nuolat pakartotinai teikia melagingus ar klaidingus duomenis, pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją, menkina LSDP ar atskirų jos skyrių prestižą, piktybiškai kursto nesantaiką ir pan. Bičiulis supranta ir sutinka, kad Skyrius niekada nebus laikomas atsakingu už tokius jo veiksmų sukeltus neigiamus padarinius.

4. Skyriaus intranete draudžiama propaguoti, reklamuoti ar kitaip viešinti ar naudoti kaip įrankį: pornografijos, smurto, rasizmo propagavimui, žmogaus laisvę, teises ir orumą žeidžiančios informacijos, piratinės produkcijos platinimui bei kitos Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytos informacijos viešinimui bei platinimui.

5. Draudžiama paslaugas naudoti stipriai apkraunant serverio resursus ir trukdant kitiems šių paslaugų naudotojams, kenkti ir kitaip įtakoti kitų virtualaus serverio paslaugų naudotojų darbui ir informacijos saugumui ir konfidencialumui.

6. Bičiulis, prisijungdamas prie Skyriaus sistemos, pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Skyriaus duomenų bazėje iki jo/jos bičiulio veiklos sustabdymo ar išėjimo iš partijos.

7. Bičiulis pateikia savo kontaktus tam, kad tretieji asmenys, t.y. išimtinai kiti bičiuliai, galėtų nevaržomai prie šių kontaktų prisijungti, juos peržiūrėti ir kontaktuoti, išskyrus su tikslu naudoti bičiulių kontaktus savo ar kitų asmenų komercinėje veikloje.
8. Bičiulis sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos dalyvio kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

9. Bičiuliui sudaryta galimybė talpinti asmeninius skelbimus, sveikinimus, kreiptis pagalbos ir pan.

10. Jaunesniems kaip 18 metų amžiaus bičiuliams talpinti asmens duomenis be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo draudžiama, nebent atitinkamos teisės normos leidžia tai daryti.

11. Skyriaus privatumo politika skirta ir taikoma išimtinai tik Skyriaus intranetui. Su ja visi bičiuliai gali susipažinti paspaudę www.lsdpvilnius.lt prisijungimą prie intraneto. Bičiuliai nesutinkantys su šia privatumo politika, pareiškia, kad šiuo tinklapiu nesinaudos, o visą informaciją norėtų gauti atvykę į Skyriaus būstinę esančią J. Basanavičiaus g. 16/5, Vilnius. Skyrius neprisiima jokių pastabų ar priekaištų dėl nesavalaikės informacijos pateikimo ir pan.
Prisijungdami prie Skyriaus intraneto bei jį naudodami bičiuliai privalo sutikti su šio tinklapio privatumo sąlygomis.

12. Skyrius gali paprašyti šio tinklapio dalyvių apie juos pateikti papildomos informacijos, jei to prireiktų Skyriaus veiklos tikslams įgyvendinti.

13. Skyrius privalo suteikti informaciją apie tinklapio veiklos dalyvius, kai ją būtina pateikti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

14. Skyrius atkreipia dėmesį į tai, kad visuomet yra rizika, susijusi su asmeninių duomenų pateikimu (nepriklausomai nuo to, ar jie pateikiami asmeniškai, telefonu ar internetu), taip pat nėra galimybių užtikrinti visiško technologijų sistemos saugumo ar apsaugos nuo sugadinimo ar kompiuterių piratų, tačiau Skyrius stengiasi imtis visų reikalingų priemonių siekdama užkirsti kelią ir sumažinti neteisėto priėjimo, netinkamo naudojimo bei netikslaus dalyvių asmeninių duomenų pateikimo riziką (tam naudojama kodavimo technologija).

 

Užpildykite nario anketą

Komentarai negalimi