Moterų klube – apie socialdemokratiją ir lygybę

0

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Vilniaus klubo susirinkimas prasidėjo  sveikinimais. Su džiaugsmu  sutikta  nauja Moterų klubo narė bičiulė Violeta Dantienė.

„Šie metai – neeiliniai mūsų klubo narėms. 2012 m. kandidatuojančių į Lietuvos Respublikos  Seimą moterų laukia nauji iššūkiai. Padėkime joms laimėti, laimėkime kartu“,- pasveikinusi susirinkusias bičiules kalbėjo Moterų klubo pirmininkė Vitalija Kliukienė.

 Moterų klubas vienija įvairių profesijų atstoves: švietimo – kultūros veikėjas, valstybės tarnautojas, teisininkes, medikes ir kt. Vienas iš pagrindinių šio klubo siekių  yra moterų ir vyrų  lygybė, šių galimybių realizavimas šeimoje ir visuomenėje.

Šiandien dar vis pastebimas nepakankamas moterų atstovavimas visuose valdžios lygmenyse. Lietuvos gyventojų požiūris į lyčių vaidmenis išlieka gana patriarchališkas, ypač atsakomybės už šeimą srityje: dauguma yra linkę pritarti tradiciniam šeimos modeliui, kuriame vyras yra pagrindinis šeimos maitintojas, o šeimos rūpesčiai gula ant moters pečių. Dėl minėtų nuostatų moterims dažnai yra sunkiau įsidarbinti, jos dažniau susiduria su diskriminacija darbe. Vyrams gi sunkiau skirti pakankamą dėmesį ir laiką šeimai, o neatitikdami tradicinių „tikro vyro“ standartų, jie dažniau susiduria su neigiama visuomenės nuomone. Šie ir kiti faktai patvirtina, kad Lietuvoje vis dar esama lyčių lygybės problemų, tačiau jas galima išspręsti skiriant tinkamą dėmesį.

Giedrė Purvaneckienė, socialinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė, LSDP pirmininko pavaduotoja, LSDMS vicepirmininkė susitikimo metu  organizavo paskaitą-diskusiją  „Lyčių lygybės samprata ir lyčių politika“. Aptarti biologiniai lyčių skirtumai, jų socialinis įprasminimas, ,,moteriški“ ir ,,vyriški “ vaidmenys socializacijos procese.

Pasak Giedrės Purvaneckienės, paramos šeimai politika, įgyvendinama skirtingose šalyse, yra apspręsta šalies istorinio paveldo, kultūrinės, socialinės ir ekonominės sanklodos, socialinės politikos tradicijų, politinių jėgų balanso bei politinės kultūros ypatumų. Tačiau nepaisant egzistuojančios įvairovės  galima išskirti orientacinius paramos šeimai politikos modelius. Nusistovėjusi praktika išskiria  tris  gerovės valstybių modelius, nuo kurių ir priklauso lygių galimybių užtikrinimas – liberalųjį, konservatyvųjį ir socialdemokratinį. Plačiau nagrinėtas socialdemokratinis modelis (valstybė maksimaliai įsiterpia tarp rinkos ir šeimos bei veikia kaip rinkos sukurtų nelygybių mažintoja). Gausus socialinis aprūpinimas – išmokos ar paslaugos – yra dažnai universalios ir  yra kiekvieno piliečio – moters ar vyro – teisė. Akcentuojama individo gerovė, didelis dėmesys lyčių lygybės klausimams.

Moterų klubo dalyvės aktyviai dalyvavo diskusijoje, domėjosi, pasakojo, dalinosi informacija ir patirtimi.

 

Aldona Jeleniauskienė

LSDP Vilniaus miesto skyriaus atstovė spaudai

Moterų klube - apie socialdemokratiją ir lygybę Moterų klube - apie socialdemokratiją ir lygybę Moterų klube - apie socialdemokratiją ir lygybę Moterų klube - apie socialdemokratiją ir lygybę Moterų klube - apie socialdemokratiją ir lygybę

 

 

 

 

 

 

 

Komentarai negalimi