Arkadijus Vinokuras. Grąžinti Jeruzalę arabams? Gerai. Grąžinkime Vilnių lenkams

0

Na, pateiksiu gal kiek kuklesnį pasiūlymą Lietuvos užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui. Tai tam, kuris teigia, kad Rytų Jeruzalę reikia atiduoti Palestinos arabams.

Taip jis praleido progą patylėti. Nedera Lietuvos užsienio reikalų ministrui lyg papūgai kartoti, tiksliau, – pripažinti priešiškų Izraeliui valstybių Jungtinėse Tautose primestas Artimųjų Rytų žaidimų taisykles. Tas kuklus pasiūlymas būtų toks: atiduoti dalį Vilniaus su Aušros vartais Lenkijai. Mat jie šimtmečiais turėjo istorinį ir religinį ryšį su Vilniumi. Lietuvai nesutikus, supykusi Lenkija kreipsis į Jungtines Tautas, kurios 151 narė, negalinti pakęsti Lietuvos, pripažins Vilniaus senamiestį su Aušros vartais Lenkijos teritorija. Kaip jums, pone užsienio reikalų ministre, toks scenarijus? Jeigu nepatiko, tai pripažinkite visą Jeruzalę Izraelio sostine.

Naujoji JAV administracija su jos prezidentu D. Trumpu priešakyje padarė tai, ką senai reikėjo padaryti: jis perkirto Gordijaus mazgą. Jeruzalė, 3000 metų istorijos, kultūros, religijos kontekste yra neatsiejama Izraelio dalis. Tai judaizmo lopšys, kuris iki žydų išvarymo 70 m. e. metais bent 1000 metų priklausė žydams. Atsisakymas pripažinti šį faktą yra ciniškas real politik nuo sovietų laikų arabų valstybių naudai. Jungtinės tautos, kurios kritinė dauguma narių yra visokio raugo diktatūros, gali per metus priimti 200 kritiškų Izraeliui rezoliucijų, arba net šešias per vieną dieną. Tačiau prieš Siriją (po 5 metų savo piliečių skerdynių ir cheminių ginklų panaudojimo) JT priėmė tik vieną kritišką jai rezoliuciją. Europos esamieji ir buvusieji kraštutiniai kairieji, tuo tarpu, įsikalę į galvą sovietinę mantrą, esą sionizmas yra rasizmas, šiandien Briuselyje bando diktuoti politiką, nukreiptą prieš Izraelį. Klausimas: kur jie patys ir Palestinos arabai buvo, kai Jeruzalę nuo 1948 metų iki 1967 metų buvo okupavusi Jordanija? Iki tų metų niekas net nesapnavo apie atskirą Palestinos valstybę su Rytų Jeruzale kaip sostine.

Jokios taikos palestiniečiai nenori. Iki šios mielos dienos palestiniečiai tris kartus kategoriškai atsisakė Izraelio vadovų siūlymo susikurti savo valstybę kaip tik su Rytų Jeruzale kaip sostine. Palestiniečių lyderiai visus tris kartus atsisakė tai padaryti. Mat tikėjosi karine jėga sunaikinti Izraelį. Kai tai nepavyko, pradėjo naudoti Jungtines Tautas Izraelio delegetimizavimui. Antai UNESCO, kurios sprendimu žydams svarbi Raudų siena buvo atiduota palestiniečiams. Galiausiai, JT prieš kelias dienas paneigė bet kokias Izraelio sąsajas su Rytų Jeruzale, taip, tame tarpe ir su Raudų siena. Už tai gėdingai balsavo ir Lietuva.

ES valstybės, reikalaudamos Izraelio laikytis Jungtinių Tautų rezoliucijų, nepadarė nieko, kad palestiniečiai rimtai imtųsi derybų su Izraeliu. Kuriam galui, kai jie giliai įsitikinę, kad tarptautinis spaudimas privers Izraelį pasitraukti iki 1967 metų sienų. (1967 m. JT rezoliucija 242 nereikalauja Izraelio pasitraukti iš visų teritorijų. Iš Jordanijos, okupavusios Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę 1967 m., JT nereikalavo nieko.) Taigi, tos Vakarų valstybės puikiai supranta, ką reiškia Izraeliui be jokių derybų pasitraukti.

Tai reiškia visišką Jeruzalės praradimą ir ne tik. Tai reiškia, kad Vakarų Krantą valdys Iranas per teroro organizaciją Hamas, kuri, antraip nei tyliai tam pritarianti Vakarų Kranto vadovybė, atvirai siekia Izraelio sunaikinimo. Ir kam palestiniečiams derėtis, jeigu jie gauna milijardus ir iš Vakarų, ir iš arabų valstybių nei kiek nesirūpindami klestinčia korupcija, diktatūra, kankinimais. Tenka eilinį kartą konstatuoti, kad demokratiškieji Vakarai visa savo esybe vėl remia valstybę-diktatūrą, valstybę teroristą, nekeldami jokių reikalavimų palestiniečių vadovams. Tie Vakarai dar turi įžūlumo šį Izraelio naikinimo procesą vadinti taikos derybomis, patetitškai aiškindami, jog gina vargšų palestiniečių teises. Kaip? Reikalaujant nepriklausomos valstybės atiduoti dalį savo sostinės. O vėliau, Izraeliui pasitraukus iki 1967 metų sienų, pačiam savo rankomis susinaikinti.

A. Didžgalvio nuotr.

Komentarai negalimi