Komisijos

Ekonomikos ir verslo plėtros komisija – Gintaras Karanda

Darnaus plėtojimosi ir aplinkosaugos komisija – Loreta Juškaitė

Kūno kultūros ir sporto komisija – Paulius Malžinskas

Kultūros komisija – Aldona Jeleniauskienė

Miesto plėtros ir išmaniojo miesto komisija – Gintas Kimtys

Miesto ūkio, energetikos ir infrastruktūros komisija – Alfonsas Brazas

Savivaldos ir bendruomenių komisija – Daiva Mikulskienė

Socialdemokratinio švietimo ir komunikacijos komisija – Vita Beržiūnaitė

Socialinių reikalų komisija – Dalia Bacevičienė

Sveikatos komisija – Ramūnas Riauka

Švietimo komisija – Giedrė Purvaneckienė

Žmogaus teisių ir lygių galimybių komisija – Vilma Vaitiekūnaitė