Komisijos

LSDP VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS KOMISIJŲ PIRMININKŲ KONTAKTAI

 • Finansų komisija – Šarūnas Budrevičius, 865092017, b.sarunas@gmail.com

LSDP Vilniaus miesto skyriaus finansų komisijos nuostatai

 • Etikos ir procedūrų komisija – Rimtautė Saulėnaitė, 868581002, saulenaite.rimtaute@gmail.com

LSDP Vilniaus miesto skyriaus etikos ir procedūrų komisijos nuostatai

 NUOLATINIŲ KOMISIJŲ PIRMININKŲ KONTAKTAI

 • Ekonomikos ir verslo plėtros komisija – Gintaras Karanda, 865056006, gintaras.karanda@inbox.lt
 • Kūno kultūros ir sporto komisija – Paulius Malžinskas, 865543774, paulius@sfl.lt
 • Kultūros komisija – Aldona Jeleniauskienė, 868841414, jelal@post.skynet.lt
 • Miesto plėtros ir išmaniojo miesto komisija – Gintas Kimtys, 861532767, gintaskim@gmail.com
 • Miesto ūkio, energetikos ir infrastruktūros komisija – Alfonsas Brazas, 868776633, alfonsas.brazas@gmail.com
 • Savivaldos ir bendruomenių komisija – Daiva Mikulskienė, 869911672, daiva.mikulskiene@gmail.com
 • Socialdemokratinio švietimo ir komunikacijos komisija – Vita Beržiūnaitė, 861124180, vita.berziunaite@gmail.com
 • Socialinių reikalų komisija – Dalia Bacevičienė, 861262103, baceviciene.dalia@gmail.com
 • Sveikatos komisija – Ramūnas Riauka, 868535713, mdriauka@yahoo.com
 • Žmogaus teisių ir lygių galimybių komisija – Vilma Vaitiekūnaitė, 868616336, vilma.vaitiekunaite@gmail.com
 • Darnaus plėtojimosi ir aplinkosaugos komisija – Loreta Juškaitė 860028409, loreta. juskaite@mail.com
 • Švietimo komisija – Giedrė Purvaneckienė 861437701, giedre.purvaneckiene@gmail.com

LSDP VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS NUOLATINIŲ KOMISIJŲ NARIŲ SĄRAŠAS

LSDP VILNIAUS SKYRIAUS NUOLATINIŲ KOMISIJŲ TIPINIS DARBO REGLAMENTAS